January 4, 2024

~ 6 min lesing

Ekstern bruker med rett til å bli slettet – personvern i AO LMS

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

I AO har vi personvern i fokus. Som ekstern bruker i AO LMS har du rett til å bli slettet og beholder full kontroll over dine data. Opplev tryggheten ved å utforske muligheten til å hente ut en rapport om deg og dine data fra AO, og sikre dermed ditt personvern og eierskap til informasjonen din.

Du har e-lærings-filene, men hvordan skal du få deltakere til å melde seg på og gjennomføre kurset?
Se hele prosessen med å håndtere et e-læringskurs fra A til Å i AO.

Denne videoen gir deg en helhetlig gjennomgang av hele prosessen, fra publisering av e-læringskurs og invitasjoner til deltakere, til fristsetting, sporing av resultater og tildeling av kursbevis.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg