Bestill e-bok

emoji
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

January 13, 2023

Kompetanseutvikling for virksomheter: Bruk av Balansekunstmodellen med Tormod Skjerve

Velkommen til vår podcast, der vi i dag har med oss Tormod Skjerve som vår gjest. Tormod er en anerkjent spesialist innen kompetanse og har utviklet en unik kompetansemodell kalt Balansekunstmodellen. I dag skal vi fokusere på hvordan virksomheter kan bruke denne modellen for å øke kompetansen til sine ansatte og dermed øke effektiviteten og konkurransekraften til virksomheten. Tormod vil dele sine erfaringer og kunnskap om hvordan man kan balansere ulike kompetanseområder for å nå sitt fulle potensial. Gled deg til en interessant samtale med Tormod Skjerve om kompetanseutvikling for virksomheter og hvordan Balansekunstmodellen kan være et nyttig verktøy.


Jens Christian Bang

CEO at Already On

Siste innlegg