November 13, 2023

~ 6 min lesing

Maksimering av human kapital med AO Læringsplattform

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Norske bedrifter er velbevandret i å håndtere økonomi, strategi og kunde- og leverandørforhold. Imidlertid er det et betydelig rom for forbedring når det gjelder innsikt, oversikt og utvikling av den viktigste ressursen – "Den menneskelige kapitalen".

Hva mener vi med "Human Kapitalen"? Vi jobber med å hjelpe selskaper med å forstå hva dine ansatte allerede kan, hva de bør kunne, og hva deres fulle potensiale er. AO Læringsplattform kan bidra på en meget spennende måte med dette. I kjernen er AO Plattform et middel for å tilby en brukervennlig og fullautomatisert håndtering av publisering, påmelding, kursgjennomføring og fakturering. De siste 2 årene har vi jobbet mye med å utvikle tilleggstjenester som bidrar til å oppnå 3 ting i din organisasjon;

1. Kartlegging av Krav: Vi bistår bedrifter med å definere kravene til hver stilling i selskapet og en teknologi hvor informasjonen struktureres. Hva er formålet med den menneskelige kapitalen i hver rolle? Dette gir bedre innsikt i hvilke ferdigheter og kompetanser som er nødvendige for å lykkes.

2. Kartlegging av Ansatte: Vi legger vekt på å forstå den eksisterende menneskelige kapitalen. Hvem er dine ansatte? Hva er deres nåværende ferdigheter og kompetanser? Dette danner grunnlaget for å tilpasse læringsaktiviteter til individuelle behov.

3. Målrettet Kompetanseutvikling: AO kobler læringsaktiviteter på en målrettet måte. Hva er gapet mellom hva den ansatte kan og hva den bør kunne? Hvilket potensiale har du? Dette sikrer at ansatte bygger kompetanse i tråd med stillingskrav og karriereambisjoner. Vi forstår at nøkkelen til effektiv kompetanseutvikling ligger i å gjøre læring meningsfylt og motiverende.

En av de største hindringene i dagens kompetanseutvikling er at ansatte ofte ikke ser sammenhengen mellom det de lærer og deres daglige arbeid. AO adresserer denne utfordringen ved å gi ansatte tilgang til læringsressurser som direkte knytter seg til deres stilling. Dette gjør læringen både meningsfull og målbar, og dermed motiverende.

Bredspektret Læring: Vi forstår at kompetanse ikke bare handler om sertifiseringer, men også om utvikling av myke ferdigheter som for eksempel kommunikasjon, konflikthåndtering og forhandlinger. AO tilbyr en helhetlig tilnærming til kompetanseutvikling.

Felles Referansesett for Kompetanse: Gjennom en standardisert kompetansedatabase skaper vi en sammenheng mellom ansatt, stilling og læringsaktivitet. Dette gir relevant og motiverende læring som utvikler de ansatte i tråd med selskapets mål og ambisjoner.

AO Læringsplattform leveres ikke bare som en læringsplattform, men er et verktøy for å identifisere og maksimere potensialet til den menneskelige kapitalen i din organisasjon. Utforsk mulighetene og la oss sammen forme en fremtid hvor læring er målrettet, meningsfylt og motiverende for alle ansatte og hvor selskapet har full kontroll på "Human Kapitalen", utviklingen av den og ikke minst at den utvikles i tråd med selskapets planer og ambisjoner.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg