Hvor godt kobler din bedrift stillingskrav, kompetanse og læring?

AO plattform tilbyr en revolusjonerende måte å kobleansattes kompetanse til stillingskrav og læring.
Bestill demo

Vil du øke kvaliteten og effektiviteten i ansettelser og kompetanseheving?

forfatterverktøy - elæringsspiller - LMS

Standardiserte og komplette stillingsbeskrivelser

Hvorfor er ikke alle stillingsbeskrivelser standardiserte og komplette?
En komplett og korrekt stillingsbeskrivelse er forutsetningen for å ansette riktig og å tilby ansatte relevant kompetanseutvikling. "Balansekunst”-modellen til Tormod Skjerve og Eleni Simeou ligger til grunn for kompetansedatabasen og er laget med utgangspunkt i ambisjonene fra Nasjonal kompetanse politisk strategi. Ved bruk av AI-teknologi har vi skalert denne modellen og utviklet en database som inkluderer over 7 000 norske stillinger og mer enn 100 000 nøkkelkompetansebeskrivelser.


For at en stillingsbeskrivelser skal være dekkende bør den gi betydelig effekt innenfor følgende områder;

Nøyaktighet og Relevans: Stillingsbeskrivelse må være nøyaktig og relevante for den aktuelle stillingen. Dette oppnår vi gjennom samhandling med kunden og bruk av kompetanse-databasen.

Talentattraksjon & Retensjon: En presis beskrivelse gjør at et foretak kan tiltrekke seg de riktige kandidatene og redusere risikoen for feilansettelser, noe som igjen fører til bedre ansattretensjon.

Kobling mot bedriftens ambisjon: Stillingsbeskrivelsene skal til sammen dekke ansvar, oppgaver, kultur og ambisjoner for ditt foretak. Et standardisert sett med stillingsbeskrivelser vil sikre at selskapet opererer på samme plattform og forventninger i hele organisasjonen.

Kompetanse oversikt

Hvordan skal man sikre en komplett og god oversikt over kompetanse i organisasjonen? Det er et vesentlig poeng å måle kompetanse mot stillingsbeskrivelsene. Kompetansebeholdningen bør derfor innehold de samme elementene som er definert for de ulike stillingsbeskrivelsene i foretaket.

I kompetansebasen finnes det over 100 000 nøkkelkompetansebeskrivelser. En ansatt eller en kandidat vil allerede inneha kompetanse innenfor en rekke av disse nøkkelkompetansebeskrivelsene. De stillinger, hobbyer eller interesser kandidaten eller den ansatte allerede har utgjør allerede mange nøkkelkompetanser som kandidaten kanskje selv ikke er klar over!

En standardisert metode for å identifisere kompetanse basert på 100 000 nøkkelkompetanse beskrivelser med tilhørende læringsutbytte nivåer pr kompetanseområde gir derfor en unik innsikt i kandidater og ansattes kompetanse. Det gir også en standardisert måte å måle og utvikle den på.

Test oss gjerne. Kontakt oss og fortell oss om hvilke stillinger du selv har hatt, fortell oss om dine interesser og hobbyer og vi skal gi deg unik innsikt i egen kompetanse!

Kobling mellom kandidater/ansatte og læring

Ved hjelp av en standardisert kompetansedatabase, stillingsbeskrivelser og læringsutbyttenivåer pr stilling vil forutsetningen for å ansette korrekte kandidater til en stilling, samt til å jobbe målrettet med læring til stede.

Det er naturlig nok svært vanskelig å identifisere korrekt hva slags kompetanseaktiviteter som er viktige for en ansatt. Vår erfaring er at det finnes enormt med læringsressurser, men alt for lite målrettet kompetanseutvikling i arbeidslivet. Vi erfarer også at hovedutfordringen ikke er budsjetter og finansiering av læringsaktiviteter, men at det identifiseres og tilbys læring som er RELEVANT for stillingen og den ansatte.

Når det foreligger en tydelig kobling mellom en ansatts kompetanse og kravene til en stilling, blir det langt enklere for en ansatt og dens ledere å identifisere nyttige og målrettede kompetanseaktiviteter for den ansatte. Det gjør læring motiverende og gir direkte resultater.

Hvordan komme igang?

Det kan virke uoverkommelig, men det er det definitivt ikke. Vi har allerede gjort mestepartene av jobben.

For å komme i gang på en god måte, er trinn 1 å standardisere alle stillingsbeskrivelser i selskapet. Dette gjør vi samme med dere. Vi benytter kompetansedatabasen med 7000 stillinger og 100 000 nøkkelkompetansebeskrivelser.

Basert på de definerte stillingene i ditt selskap vil vi på kort tid etablere en komplett database for stillingsbeskrivelser for ditt foretak, og som gir grunnlaget for stillingsutlysninger, for kandidat utvelgelse og for kompetanseutvikling.
kompetansehjelp
emoji
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.