May 1, 2024

~ 6 min lesing

Adobe Captivte – et raskt overblikk av funksjoner - forfatterverktøy for AO LMS

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

Denne demonstrasjonen gir deg innsikt i opprettingen av slides/sider, quizer, samt bruk av ulike innholdselementer som flipping cards. I tillegg utforskes kapittelinndeling av sidene, og hvordan du kan organisere dem for en strukturert sideoversikt i ditt e-læringsprosjekt.

AO fungerer med alle forfatterverktøy som følgerbransjestandardene som SCORM og xAPI.

Du har e-lærings-filene, men hvordan skal du få deltakere til å melde seg på og gjennomføre kurset?
Se hele prosessen med å håndtere et e-læringskurs fra A til Å i AO.

Denne videoen gir deg en helhetlig gjennomgang av hele prosessen, fra publisering av e-læringskurs og invitasjoner til deltakere, til fristsetting, sporing av resultater og tildeling av kursbevis.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg