November 22, 2023

~ 6 min lesing

Jobber din fagforening optimalt med arrangementer og e-læring rettet mot tillitsvalgte og medlemmer?

Skjermbilde av brukergrensesnittet i Vimeo Livestream-integrasjonen

AO er en SaaS-plattform som gir fagforeninger og arbeidstakerforeninger et effektivt verktøy for rask publisering, enkel administrasjon og allsidig gjennomføring av opplæringsaktiviteter. AO gir automatisert fakturering, samt gir administratorer og deltakere full oversikt over kurs og kompetanseaktiviteter.

Norsk Sykepleierforbundet har 130 000 medlemmer og 3500 tillitsvalgte som til enhver tid må være oppdatert på sine fagområder. Uten AO Læringsplattform ville administrasjonen vært svært utfordrende, og kompetansetilbudet til tillitsvalgte og medlemmer ville vært mindre målrettet. AO Læringsplattform gir dem en brukervennlig og fullautomatisert løsning for publisering, påmelding, kursgjennomføring og fakturering, som effektivt møter deres behov.

Effektiv kursadministrasjon

AO gir kursadministratorer flere fordeler slik at de blir mer effektive og håndtere oppgaver innen publisering, påmelding, kursgjennomføring og fakturering:

 1. Rask publisering: AO er en plattform for rask oppretting og publisering av kurs. Ved å kopiere tidligere kurs og bruke egne påmeldingsfelt, kan kursadministratorer effektivt lage og publisere nye kurs.
 2. Fleksibel administrasjon: Administrasjonen av deltakere blir forenklet gjennom AO. Endringer i deltakerstatus, flytting av deltakere mellom aktiviteter og andre administrative oppgaver kan håndteres enkelt og effektivt.
 3. Enkel påmelding: AO gir en brukervennlig påmeldingsprosess for medlemmer, tillitsvalgte og kunder. Deltakerne kan enkelt melde seg på kurs og få oversikt over sin kursaktivitet på "Min side."
 4. Allsidig aktivitetsgjennomføring: Uansett om det er e-læring, strømming eller fysiske kurs, gir AO-plattformen et allsidig verktøy for gjennomføring av opplæringsaktiviteter.
 5. Automatisert fakturering: AO automatiserer faktureringsprosessen og gir muligheten til å fakturere arbeidsgivere eller andre betalere. Fakturaer kan sendes ut i ulike formater som EHF, e-faktura, print, og send-tjenester.
 6. Full oversikt: Deltakerne har tilgang til "Min side," der de har full oversikt over kurs-historikk, fakturaer, meldinger, og personvern. Dette gir en helhetlig og transparent opplevelse.

AO er en integrert løsning som effektiviserer hele kursadministrasjonsprosessen, fra planlegging til gjennomføring og oppfølging.

Målrettede kompetanseaktiviteter

AO muliggjør skreddersydde opplæringsprogrammer rettet mot det enkelte medlem. Dette gir økt medlemsverdi, og bidrar til å beholde eksisterende medlemmer og tiltrekke seg nye, slik at organisasjonen øker sitt medlemsantall.. Kompetanseaktiviteter kan enkelt kategoriseres ved bruk av emneknagger eller rettes mot enkeltpersoner tilknyttet ulike organisasjonsenheter eller geografiske områder. Dette sikrer at relevante tilbud når målgruppen som trenger det mest. Plattformen gir også nøyaktig styring av tilgang til aktiviteter og administrasjon av e-postvarslinger, og dette bidrar til å sikre målrettet opplæring. De to sentrale målgruppene som drar nytte av denne tilpasningen innen fagorganisasjoner, er tillitsvalgte og medlemmer med faginteresser.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte står overfor en rekke utfordrende oppgaver som krever varierte ferdigheter og omfattende kompetanse. De må inneha ledelseskompetanse, organisatoriske ferdigheter, sterke kommunikasjonsevner og forhandlingsevner for å effektivt representere og støtte medlemmene sine.

Tillitsvalgte kan ha flere gleder av å motta målrettede kompetansetilbud i AO:

 1. Faglig styrke: Målrettede tilbud gir tillitsvalgte muligheten til å styrke sin faglige kompetanse innen relevante områder som ledelse, organisasjon, kommunikasjon, og forhandling. Dette gjør dem bedre rustet til å håndtere komplekse utfordringer og ta informerte beslutninger.
 2. Effektiv ledelse: Målrettet opplæring i ledelse og organisasjonsforståelse gir tillitsvalgte verktøyene de trenger for å lede og støtte sine medlemmer på en mer effektiv måte. Dette kan bidra til bedre samarbeid og organisatorisk suksess.
 3. Individuell tilpasning: AO gir muligheten til å tilpasse opplæringen basert på individuelle behov og utfordringer som tillitsvalgte står overfor i sin rolle. Dette sikrer at opplæringen er relevant og direkte anvendelig.
 4. Strategisk Forhandling: Forhandlingsevner er essensielle for tillitsvalgte. Målrettet opplæring innen forhandlingsteknikker og strategier gir dem den nødvendige kunnskapen for å oppnå gunstige resultater i ulike situasjoner.
 5. Karriereutvikling: Målrettet opplæring kan bidra til karriereutvikling for tillitsvalgte. Det gir dem muligheten til å utvide sin kompetansebase og kvalifisere seg for større ansvar og lederroller.
 6. Bedre Representasjon: Gjennom å motta opplæring som er spesifikt tilpasset deres rolle, kan tillitsvalgte bedre representere og tjene interessene til medlemmene i organisasjonen. Dette fører til en mer effektiv og målrettet fagforeningsvirksomhet.

Samlet sett gir AO tillitsvalgte gleden av kontinuerlig utvikling, styrket faglig kompetanse og verktøyene som trengs for å lykkes i sitt krevende lederansvar.

Medlemmer med faginteresser

Medlemmer med faginteresser må vedlikeholde sin kunnskap for å holde seg relevante av flere grunner. Først og fremst gir det dem muligheten til å holde tritt med utviklingen innen sitt fagfelt, og dermed forbedre sin faglige kompetanse. Dette er spesielt viktig i stadig skiftende bransjer der ny kunnskap og teknologier stadig introduseres.

Medlemmer kan ha flere gleder av å motta målrettede kompetansetilbud i AO:

 1. Relevans: Målrettede tilbud sikrer at opplæringen er direkte knyttet til medlemmets spesifikke fagområde eller interesse. Dette gir en umiddelbar og direkte nytteverdi for medlemmene.
 2. Faglig utvikling: Mottak av målrettede kompetansetilbud muliggjør kontinuerlig faglig utvikling. Medlemmene kan holde seg oppdatert på de nyeste trendene, forskningen og praksisene innen sitt felt.
 3. Karrierevekst: Målrettet opplæring kan bidra til å forbedre medlemmenes faglige ferdigheter og kunnskap, noe som kan åpne dører forkarrierevekst og muligheter for avansement.
 4. Individuell tilpasning: AO gir muligheten til å tilpasse opplæringsprogrammer basert på individuelle behov og kompetansenivåer. Dette gir en skreddersydd læringsopplevelse for hvert medlem.
 5. Effektivitet: AO's plattform gir en brukervennlig og automatisert opplevelse, noe som gjør det enkelt for medlemmene å få tilgang til og delta i relevante opplæringsaktiviteter uten unødvendig bryderi.
 6. Motivasjon: Å motta opplæring som direkte svarer på ens faglige interesser kan øke motivasjonen for læring. Dette skaper en positivlæringsopplevelse som kan være givende og engasjerende.

La oss holde kontakten

Er du usikker på effektiviteten din? Be om en gjennomgang av hvordan AO Læringsplattform kan hjelpe deg å forbedre dine rutiner. Vi ønsker å være i dialog med større organisasjoner som driver med kompetanseaktiviteter for tillitsvalgte, medlemmer, og ansatte. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Jens Christian Bang

CEO at Already On

Lær mer om AO

Hvilke funksjoner bør du vite om i et LMS og en læringsplattform?

Funksjoner AO?
arrow
ao lms dame

Siste innlegg